Tyto stránky jsou určeny pouze pro lékaře. Potvrďte prosím, že jde o lékaře.

ANO NE

Manuál k předepisování konopí mimo ISv1

Manuál k předepisování konopí mimo ISv1 si můžete stáhnout ZDE

Žádost o povolení přístupu k RLPO

Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept,

 Šrobárova 48,

100 41 Praha 10

 

Věc: Žádost o povolení přístupu k RLPO

Žádám o povolení přístupu k Registru léčivých přípravků s omezením pro předepisování  individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Titul:

Jméno:

Příjmení:

LDAP UID : (údaj je zobrazen při přihlášení na SÚKL jako osoba - Služba pro přístup lékařů k CÚ nebo je uveden v dopise od SUKL - Údaje osoby pro přístup do centrálního úložiště - Účet (LDAP UID) nebo níže datum narození)

Datum narození:

Dosažené specializované způsobilosti : (lékař může uvést více specializovaných způsobilostí, které ho opravňují k předepisování IPLP s obsahem konopí)

Souhlasím s uvedením osobních údajů na stránkách SAKL - Státní agentury pro konopí pro léčebné použití (www.sakl.cz) : Název, adresa, telefon a e-mail (uvedeny budou pouze ty, které vyplníte. Orientují se podle toho pacienti)

 

V …………………………………………. Dne……………………………………

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………

Podpis: …………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

Vážený kolego, takto by nějak měla vypadat žádost o zařazení do RLPO. Údaje v závorkách a podtržené prosím v žádosti vymazat, vytisknout pouze první stranu, vlastnoručně podepsat.

Osobní údaje (Název, adresa, telefon a e-mail) nemusíte uvádět všechny, pouze ty,s jejichž uveřejněním souhlasíte. Je dobré, alespoň část údajů uvést, opravdu se pacienti podle toho orientují

Zároveň doporučuji investovat 30 Kč do úředně ověřené kopie atestačního diplomu, případně diplomů. Urychlíte tím celou proceduru na SUKLu.

Všechny dokumenty zaslat na SUKL:

Stačí jednou z těchto cest:

 1. Písemně s úředně ověřeným podpisem na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, odd. eRecept, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10;
 2. Prostřednictvím e-mailu na adresu rlpo@sukl.cz. Zde musí být buď žádost nebo e-mailová zpráva elektronicky podepsána žadatelem;
 3. Prostřednictvím vlastní datové schránky lékaře.

 

S pozdravem

MUDr Radovan Hřib

 

Pravidla předepisování léčebného konopí

Vážení kolegové algeziologové i kolegové z ostatních oborů.

Obracím se hlavně na ty, kteří mají zájem o léčbu svých pacientů léčebným konopím. Pokud váháte a máte obavy ze složitého administrativního procesu, rád bych vám dal návod, jak můžete začít léčebné konopí předepisovat.

 1. Je třeba mít právo vystavovat elektronický recept. Vzhledem k tomu, že by měl být o začátku roku 2018 povinný, předpokládám, že je již všichni máte.
 2. Dále je třeba si zařídit přístup do Registru léčivých přípravků s omezením (RLPO) s možností předepisování a výdeje konopí pro léčebné použití. Toto je jednoduchá procedura popsaná na stránkách SUKLu : https://www.epreskripce.cz/aktuality/predepisovani-vydej-individualne-pripravovanych-lecivych-pripravku-s-obsahem-konopi-pro

Pro jistotu ještě zde kopíruji zásadní část postupu:

 

 Lékař, který chce předepisovat konopí pro léčebné použití musí o této skutečnosti informovat SÚKL podáním Žádosti o předepisování konopí pro léčebné použití.

 

V žádosti uvede titul, jméno, příjmení, datum narození, dosažené specializované způsobilosti a IČZ (identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb). Žádost se uvádí volnou formou, není pro tento účel zřízený formulář. Podává se doručením prostřednictvím datové schránky, nebo elektronicky podepsaným textem (PDF, e-mail). Je možné ji též doručit písemně s úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

Doporučuji přiložit úředně ověřenou kopii atestačního diplomu. Za pouhých 30 Kč se procedura výrazně urychlí.

 

 1. Jakmile máte vyřízený přístup do RLPO je třeba požádat softwarové specialisty v nemocnici či na soukromé praxi o nastavení přístupu do RLPO ve vašem software. Návod mají opět na stránkách SUKLu: https://www.epreskripce.cz/technicka-dokumentace-k-22112017
 2. Jakmile tohle máte, můžete začít léčebné konopí předepisovat. Je třeba mít na paměti několik detailů:
 1. Základní diagnozou musí být R521, jinak vás to dále nepustí. Pro neurology a další obory možno ještě další diagnozy dle vyhlášky.
 2. Recept musí obsahovat Druh konopí ( Cannabis sativa či Cannabis Indica). V současné a i blízké době bude v lékárnách pravděpodobně zatím pouze Cannabis sativa.
 3. Dále musí recept uvádět obsah účinných látek THC a CBD v procentech.  Mějte na paměti, že předepsat sice můžete cokoli, ale lékárna může vydat pouze to, co má k dispozici. K datu tohoto dopisu (26. 2. 2018) jsou k dispozici 2 druhy léčebného konopí. Jeden s obsahem THC 16% a obsahem CBD 0,1%, druhý s obsahem THC 10% a CBD 10%. V současné době distribuuje konopí firma PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o.
 4. Dále musí recept obsahovat počet předepsaných gramů, cestu podání  - POR –per os, INH - inhalační vaporizerem, DRM – kožní podání a dávkování.
 5. Je třeba si hlídat předepsané množství na měsíc. Vyhláška sice povoluje až 180 gramů, ale zároveň omezuje na měsíční dávku pacienta. Např. Jestliže pacient užívá 0,5 gramu denně (máte zapsáno v dokumentaci), potom mu můžete předepsat pouze 15 gramů na měsíc. Jste za to zodpovědni.
 6. Nejčastěji podávám konopí pacientům ve formě v lékárně připravovaných tobolek. Zde si předepíší do receptu, kolik chci konopí v jedné tobolce a že jej chci teplem dekarboxylovat a jaké množství chce zpracovat (již výše v receptu). Dále je to již předmětem jednoduchého lékárenského postupu.
 7. Vaporizační podání, hlavně v začátku terapie, brzdí vyšší pořizovací náklady na vaporizer. Pacienti si jej pořizují až po delší době užívání. Tady jim může lékárna pomoci rozvážením konopí po požadovaném množství. Netřeba dekarboxylovat, toto se děje ve vaporizeru.
 1. Důležité kontakty:

 

Lékárna FN u sv. Anny v Brně Mgr. Monika Pecháčková, 543182157, monika.pechackova@fnusa.cz  – ráda poradí s výrobou tobolek

 

www.sakl.cz – oficiální stránky Státní agentury pro konopí pro léčebné použití

 

www.medisun.cz – prodejce na SUKLu  registrovaných vaporizerů

 

www.sslb.cz - stránky Společnosti pro studium a léčbu bolesti

 

www.kopac.cz – stránky pacientsko odborného spolku s mnoha užitečnými informacemi.

 

 1. Jsem připraven předat svoje zkušenosti s léčbou konopím každému zájemci. Jsem ochoten přijet s přednáškou, pod hlavičkou FN u svaté Anny v Brně a Společnosti pro léčbu konopím a kanabinoidy a jejich výzkum, k vám do nemocnice a udělat zde seminář. Nebudou za něj žádné body do vzdělávání, ale dozvíte se praktické informace. Stačí mi účast pár kolegů, kteří mají o tuto léčbu zájem nebo váhají. Nic to nebude stát, pouze bych potřeboval na dobu přednášky parkovací místo pro auto v nemocnici.

 

 

 

V Brně 26. 2. 2018                                                                          MUDr Radovan Hřib

                                                                                                             Centrum pro léčbu bolesti ARK

                                                                                                             FN u svaté Anny v Brně

                                                                                                             Tel. 543182577

                                                                                                             radovan.hrib@fnusa.cz