Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

XII. Celostátní konferenci paliativní medicíny, která proběhne ve dnech 17. - 18. 9. 2021 v Plzni, v Congress Center Parkhotel

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti
paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním
pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá.

Zvláštními body programu letošní konference budou prezentace věnované
rozvoji specializované paliativní péče v nemocnicích, moderním přístupům v
léčbě symptomů, podpoře rozvoje a dostupnosti paliativní péče v sociálních
zařízeních nebo otázkám spirituality v kritických situacích. Konference již
tradičně nabídne také prakticky orientované workshopy.


Jsem si jist, že i ve Vašich řadách nalezneme zájemce o odborný program
konference, a bude nám ctí je zde přivítat. Více informací o akci a
registraci naleznete na https://ahou.cz/paliativnikonference.


MUDr. Ondřej Kopecký
předseda ČSPM ČLS JEP