Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

PLatba členských příspěvků ČLS JEP !!!! nepřehlédněte !!!!

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,

dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních
členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem
členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou
odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz
Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve
spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.
Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů,
především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na
cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz  K aktualizaci kontaktních údajů lze
použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který
naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za
předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu
budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.

S pozdravem a díky za spolupráci

cid:image001.png@01D6B08C.C796D7F0
Dana Hanušová
členská evidence
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, z.s.
Sokolská 31, 120 00 Praha 2
E-mail: cle@cls.cz
Telefon: (+420) 224 266 223
Mobil: (+420) 773 307 009
Fax: (+420) 224 266 212
www.cls.cz