Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Pod záštitou Katedry psychologie FF UK se koná mezinárodní přednáškový cyklus „Opioids and pain“

Pod záštitou Katedry psychologie FF UK

se koná mezinárodní přednáškový cyklus

„Opioids and pain“

 

Přednášející:

PhDr. J. Raudenská, PhD

PhDr. A. Javůrková, PhD

Prof. Dr. J. F. Peppin, DO, FACP, USA

Prof Dr. D. Gourley, Kanada

 

Kdy: 11.3.2020, 10.00-15.00

Kde:  3. LF UK , Ruská 2411, 100 00 Praha 10-Vinohrady, učebna č. 220, 1.patro

Všichni jste srdečně zváni!