Tyto stránky jsou určeny pouze pro lékaře. Potvrďte prosím, že jde o lékaře.

ANO NE

Společnost pro metabolická onemocnění skeletu pořádá 14. ročník celostátní konference Sekundární osteoporóza, která se letos bude konat 17.-18.4. 2020 v Parkhotelu Plzeň.

V současné době je již otevřena registrace a budeme se těšit na Vaši aktivní či pasivní účast.

Veškeré údaje o konferenci najdete na www.smos.cz nebo na www.osteoplzen.cz , kde je i funkční přihláška k registraci včetně možnosti přiložení abstraktu, který bude publikován ve sborníku s ISBN.

Pro letošní rok si účastnící vybrali tato témata:

 1. Dětská sekundární osteoporóza
 2. Zobrazovací metody – indikace v osteologii a představa mezioborové spolupráce.
 3. Nefrologický pacient a osteoporóza                   
 4. Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza, Revmatologická onemocněn a jejich vliv na skelet
 5. Sekundární osteoporózy při nádorovém onemocnění
 6. Hraniční indikace pro léčbu osteoporózy a personifikovaná medicína.   
 7. Lokální osteoporóza a imobilizační osteoporóza  Hyperkalciurie
 8. Medikací vyvolaná osteonekróza čelisti je edukace dostatečná?                       
 9. Kontraindikace antiosteoporotických léčiv a drug induced osteoporosis.
 10. Novinky v právních aspektech poskytování zdravotní péče.    
 11. Diferenciální diagnostika bolestí páteře a odlišení bolesti u kompresivních zlomenin a odlišnosti prevence, léčby i rehabilitace.
 12. Rehabilitace a fyzioterapie. Psychologické aspekty osteoporotických pacientů a vztah k lékaři.   
 13. Mezioborová spolupráce u  osteoporózy, sarkopenie a frailty syndromu. 
 14. Otevřené – resp. neuzavřené případy umíme se přiznat a vzájemně se poradit?           
 15. Fracture Liaison Servis - praktická realizace .  
 16. Výživa u sekundární osteoporózy u nefrologických, diabetologických a onkologických pacientů.

 

 

Na Vaši účast se těší

 

 

doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference