Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Veřejná oponentura klinických doporučených postupů

Vážení kolegoví

dovolujeme si vás informovat, že na internetových stránkách
https://kdp.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=14 Národního portálu
Klinických doporučených postupů je zveřejněn návrh Vašeho KDP (verze 2) k
veřejné oponentuře. Pro připomínkování uvedených KDP byl vytvořen formulář
"Veřejná oponentura", který je umístěn na tomto odkazu
https://kdp.uzis.cz/guideline-8563245213af46a80c96da69aaba13b475ffaabfb719ea2c8313fa2e720352e4008


Obdržené připomínky budou postoupeny  garantovi k
zapracování do návrhu KDP (verze 3), jednak členům Garanční komise. KDP
budou na Národním portálu umístěny po dobu 30 dnů, tj. do 20. 12. 2019.

V případě doplňujících dotazů jsem Vám kdykoliv k dispozici.

Přeji příjemný a úspěšný den.

Ing. Radana Donátová
odborný asistent Garanční komise
KDP - Klinické doporučené postupy

Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky Ruská 2412/85, 100 00
Praha 10
E-mail: radana.donatova@azvcr.cz