Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

10. severočeské algeziologické dny, 20.03.2020 - 21.03.2020, Ústí nad Labem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás pozvat na výroční 10. ročník Severočeských algeziologických dnů, které se budou konat 20. - 21. 3. 2020 v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem.

 

Hlavními tématy sympozia budou „Bolest – čím jsme za posledních 10 let prošli“,Novinky v invazivních algeziologických postupech“ a „Novinky ve farmakoterapii“.   

 

Těším se na setkání s Vámi v Clarion Congress Hotelu Ústí nad Labem 

 

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Centrum léčby chronické bolesti při Klinice anesteziologie,

perioperační a intenzívní medicíny,

Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Krajská zdravotní, a.s

http://www.bos-congress.cz/sad2020