Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Vztah funkce a struktury pohybové soustavy, Praha 21.-22.112019, Nemocnice Na Homolce

Přihlášky k aktivní účasti laskavě zašlete do 10. září na adresu Nemocnice s poliklinikou Agel a.s., Italská 37, Praha 2, PSČ 121 42 MUDr. Jana Jandová, předsedkyně společnosti pro myoskeletální medicínu ČLS JEP jana.jandova©dzas.cz

❦ Sympozium patří mezi vzdělávací akce dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a je hodnocena kreditními body ČLK a UNIFY.

❦ Závazné přihlášky k účasti zašlete do 14. 10. 2019 Registrační poplatek 1000 Kč na účet číslo 2901655716/2010 Variabilní symbol 191121 Do poznámky prosím uveďte celé jméno a titul. Faktura vám bude vystavena v případě potřeby. V ceně je zahrnuto občerstvení a oběd.