Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Přehled kurzů pro podzim 2019

 Přehled kurzů pro podzim 2019

 

Specializační kurz: Multidisciplinární léčba bolesti 1. část

Program: patofyziologie bolesti, farmakologie, diagnostické postupy, syndromy chronické bolesti, terapeutické metody

Určeno pro lékaře v přípravě k nástavbové atestaci (certifikovanému kurzu) Algeziologie (léčba bolesti) a další lékaře se zájmem o léčbu chronické bolesti

Vedoucí: MUDr. Dana Vondráčková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Počet účastníků: 7

Datum konání: 14.10. – 18.10.2019

 

Specializační kurz – Multidisciplinární léčba bolesti -2. Část

Program: Syndromy chronické bolesti, invazivní metody v léčbě chronické bolesti, neuromodulace a chirurgické postupy, Nádorová bolest, syndromy v paliativní medicíně, vědecké, právní a posudkové informace

Určeno pro lékaře v přípravě k nástavbové atestaci (certifikovaném kurzu) Algeziologie (léčba bolesti) a další lékaře se zájmem o léčbu chronické bolesti

Vedoucí: MUDr. Dana Vondráčková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Počet účastníků: 7

Datum konání:4.11-8.11.2019

 

Workshop – Chronická pánevní bolest – diagnostika a léčba z pohledu specialistů

Určeno pro gynekology a porodníky, algeziology, rehabilitační lékaře a fyzioterapeuty a další zájemce z ostatních oborů se zájmem o tuto specifickou problematiku

Program: Gynekolog, algeziolog a fyzioterapeut, psycholog sdělují své zkušenosti s chronickou pánevní bolestí, jednou z viscerálních bolestí s organickým postižením nebo bez organického nálezu.

Vedoucí: MUDr. Dana Vondráčková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Počet účastníků: 15

Datum konání: 7.10.2019

 

Kurz: Diagnostika a léčba bolesti v rehabilitaci

Určeno lékařům v předatestační přípravě v oboru RFM

Program: základy patofyziologie bolesti, farmakoterapie, jiné metody léčby chronické bolesti, algické stavy pohybového ústrojí KRBS, bolesti při míšní lézi a další bolestivé syndromy, kde je rehabilitace součástí komplexní terapie.

Vedoucí: MUDr. Dana Vondráčková

Místo konání: IPVZ Ruská 84, Praha10

Počet účastníků: 20

Datum konání: 16.-18. 9.2019

 

Specializační odborná stáž Praktické postupy v léčbě chronické bolesti

Určeno pro lékaře v přípravě k nástavbové atestaci v oboru Algeziologie  (léčba bolesti)

Program: Invazivní postupy v léčbě bolesti, akupunktura, psychoterapie, organizace ambulantního provozu a lůžkového oddělení.

Školitel: Doc.MUDr. J. Kozák, Ph.D.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Centrum pro léčení a výzkum bolestivých stavů

Délka stáže 2-8 týdnů

Termín konání: dle dohody se školitelem

 

Specializační odborná stáž Praktické postupy v léčbě chronické bolesti

Určeno pro lékaře v přípravě k nástavbové atestaci v oboru Algeziologie  (léčba bolesti) MUDr. J. Lejčko, vedoucí Centra pro léčbu bolesti.

Program: Komplexní léčba bolesti. Invazivní postupy v léčbě bolesti, psychoterapie, organizace ambulantního provozu. Praktická předatestační průprava

Délka stáže 2-8 týdnů

Školitel: MUDr. J.Lejčko

Místo konání FN Plzeň, alej Svobody 80, 304 60 Plzeň – Lochotín

Termín konání: dle dohody se školitelem

 

Kromě zde uvedených akreditovaných pracovišť je možně absolvovat část nebo celou dobu nepominutelné praxe na akreditovaném pracovišti na dalších akreditovaných centrech:

 

Všeobecná fakultní nemocnice Praha,

Fakultní nemocnice Ostrava,

Fakultní nemocnice Hradech Králové,

Fakultní nemocnice Olomouc

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.

 

 

Předpokládané termíny:

Test: 11.11.2019

Atestace: 4.12.2019

 

 

Přihlášky na všechny akce subkatedry Algeziologie posílejte na elektronicky na IPVZ: www.ipvz.cz

 

Dana Vondráčková

Vedoucí subkatedry algeziologie IPVZ

dvondr45@ gmail.com