Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

VI. neuromodulační den, Praha 15.11.

Vážené dámy, vážení pánové,
 
dovolujeme si Vás, jménem organizátorů, pozvat k účasti na akci
 
VI. NEUROMODULAČNÍ DEN, 
 
který se bude opět konat ve FN Motol dne 15. 11. 2019.
 
Pozvánku spolu s registračním formulářem najdete na těchto webových stránkách: 
www.cbttravel.cz/neuromodulace2019
 
Akce bude doprovázena i výstavou firem.
 
Těšíme se na Vaši účast
 
Monika Šenderová
Organizační sekretariát