Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Základní kurz elektroakupunktury, Olomouc, 23-24.3.2019

Česká lékařská akupunkturistická společnost Jana Evangelisty Purkyně pořádá:

 

Základní kurz elektroakupunktury

 

Termín konání: 23.- 24.3. 2019

Místo konání: seminární místnost NA 333, FTK UP Olomouc, třída Míru 115

Garant kurzu: MUDr. Peter Olšák

Přednášející: MUDr. Olšák, Mgr. Urban

Cena kurzu: 3500 Kč

Náplň kurzu: cílem kurzu je účastníky seznámit se současnými možnostmi elektroakupunktury (aplikace různých typů proudů do akupunkturních jehel). Výběr a možnosti vyhledávání akupunkturních bodů, formy zapojení jednotlivých okruhů, typy proudů a jejich forma stimulace k požadovanému klinickému účinku. Maximální důraz bude kladen na klinické příklady včetně videoukázek a praktické aplikace.

Podmínka účasti na kurzu: Kurz je určen pro lékaře, kteří absolvovali lékařský základní kurz akupunktury. V případě zájmu o kurz a neabsolvování základního kurzu akupunktury je nutné se individuálně dohodnout s garantem kurzu.

 

K účasti na kurzu není nutné mít vlastní přístroj pro elektroakupunkturu. Budou k dispozici přístroje firmy BTL. Pokud vlastníte akupunkturní stimulátor, můžete si ho vzít sebou.

 

Další podrobnější informace po přihlášení na kurz event. na vyžádání

 

Po přihlášení na kurz Vám bude zaslán do 7 dní potvrzení o účasti a další informace o kurzu

 

E-mailová adresa pro přihlášení na kurz: peter.olsak@gmail.com

Telefonický kontakt: 776 275 863