Tyto stránky jsou určeny pouze pro lékaře. Potvrďte prosím, že jde o lékaře.

ANO NE

X. sympozium o léčbě bolesti s mezinárodní účastí. Brno, 4.-6. dubna 2019.

Hlavní témata:

Monoklonální protilátky v terapii migrény

Medication overuse headache Kazuitsiky - diferenciální diagnostika primárních bolestí hlavy

Posttraumatické bolesti hlavy Intervenční techniky u bolestí hlavy

Orofaciální bolest

Novinky v léčbě neuropatické bolesti

Novinky ve farmakoterapii bolesti Varia

http://ta-service.cz/bolest2019/program.html