Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Semináře FN Brno

Program seminářů II. neurologické kliniky LF Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno v jarním semestru 2017/18 

 

15. 2. 2018  14,00 hod. 

Lumbopelvické bolesti v graviditě a porod

Doc.MUDr.Blanka Adamová, PhD., Neurologická klinika MU a FN Brno, Jihlavská 20

Indikace sectio caesarea

Prof.MUDr.Pavel Ventruba, DrSc.,MBA, as.MUDr.Petr Janků, Ph.D., Gynekologicko-porodnická klinika  MU a FN Brno,Jihlavská 20

 

 

15. 3. 2018  14,00 hod. 

Protilátky u neurotropních infekčních agens 

Doc.MUDr.Lenka Krbková,CSc. Klinika dětských infekčních nemocí MU a FDN, Brno, Černopolní 9

 

5.4. 2018   14,00 hod.

Problematika low-flow EC-IC bypassu

MUDr.Martin Kanta, Ph.D. Neurochirurgická klinika  Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581

 

 

10.- 11.5. 2018

Neuromuskulární kongres

29.neuromuskulární sympozium

XIX.slovenská konferencia o neuromuskulárnych ochoreniach

 

www.ta-service.cz

 

24.5.2018  14,00 hod.

Centrum pro demyelinizační onemocnění FN Brno - kazuistický seminář

Doc.MUDr.Pavel Štourač, Ph.D., MUDr.Petra Praksová, Ph.D., MUDr.Yvone Benešová, Ph.D. MUDr. Monika Hulová

MUDr. Ivana Obhlídalová

Neurologická klinika MU a FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
 

Semináře se konají vždy ve čtvrtek ve 14,00 hod. (není-li uvedeno jinak) v posluchárně neurologické kliniky (pokud není uvedeno jinak) FN Brno - Bohunice, Jihlavská 20, ve 12. nadzemním podlaží.

Semináře a kurzy jsou akreditovanými akcemi specializačního školení v neurologii a jsou bodově ohodnoceny v rámci systému kontinuálního vzdělávání ČLK.

Každé úterý a čtvrtek vždy v 7,30 hod., rovněž v posluchárně neurologické kliniky se budou konat neuroradiologické semináře  pod  vedením doc. MUDr. M.Mechla, Ph.D. nebo MUDr. Miloše Keřkovského z Radiologické kliniky FN Brno s možností prezentace a konzultace vlastních přinesených MR či jiných neuroradiologických nálezů.

Všichni zájemci o semináře jsou srdečně zváni. Organizátoři seminářů přivítají náměty na příští semináře.  

 

 

 

Doc.MUDr.Pavel Štourač, Ph.D.                                             Prof. MUDr.Josef Bednařík, CSc. organizátor seminářů                                                                 přednosta neurologické kliniky