Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Výborová schůze SSLB, 4.10.2017

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP dne 4.10.2017 v Bánské Bystrici

 

1.Přítomni: Gabrhelík, Hakl L, Hakl M, Hřib, Kozák, Kulda, Lejčko, Opavský, Popperová, Prokop, Rokyta, Valenta,  Vondráčková, Vrba. Omluveni: Cvrček, Neradilek, Urgošík

 1. Noví přijatí  členové SSLB (Kozák):  MUDr. Milena Kolářová (Beroun),  MUDr. Lenka Madurkayová (Pardubice), MUDr. Radovan Prchlík (Tábor), MUDr. Michal Adam (Brno), MUDr. Miroslav Sýkora (Strakonice), MUDr. Václav Vrba (Jilemnice), RNDr. Lenka Vyklická (Praha)
 2. Hospodaření ( Vrba): K 1.1.2017 byla výše Fondu SSLB 339.603,- Kč.
 3. Vzdělávání (Vondráčková): Algeziologie je nadále nadstavbovým oborem, bylo by vhodné upravit již „zastaralý“ a zbytečně komplikovaný vzdělávací program oboru (připomínky posílat Dr. Vondráčkové do konce října- snaha zjednodušit výuku –( program algeziologie je k nahlédnutí  na stránkách MZ ČR či IPVZ). Nyní je 14 lékařů v přípravě na atestaci, což je  úspěch!  Atestace bude 4.12.2017. Minule atestovaní lékaři byli velmi kvalitní.
 4. (Kozák) Příští Česko-Slovenské  Dialogy o bolesti se uskuteční v Praze ve dnech 8.-10. 11. 2018 v Hotelu Duo na Proseku, zajišťuje organizační agentura CBT .
 5. Časopis Bolest (Rokyta)- je dostatek kvalitních článků, přínosem je  písemná reakce na článek v časopisu (Dr. Honzák k článku o placebu), nejsou ekonomické problémy s vydáváním, letos  výročí -  20. ročník.
 6. Sekce Intervenční algeziologie (Gabrhelík)- vyšly články o problematice bolesti v časopise ARIM ( Gabrhelík s Lejčkem).
 7. 5. Neuromodulační den (Kozák, Vrba) se uskuteční  1.12.2017 v FN Motol : Současný stav intervenční algeziologie-  zajištěni zvaní  přednášející (13)+ 3-4 zahraniční, možnost přihlášení do programu (2 další přednášející). Otázka pasivní účasti – oslovení ČSARIM (Gabrhelík, Lejčko) + další propagace – Dr. Urgošík (neurochirurgická a neurologická společnost). 
 8. Web stránky SSLB (www.sslb.cz) ( M. Hakl) – hodnoceny jako  kvalitní a aktuální, možno posílat  M. Haklovi informace, náměty a připomínky v oblasti problematiky bolesti.
 9. Ceny za publikace 2016 (Rokyta): uděleny 3 ceny – 1. za nejvyšší  Impact  F. v časopisu (Vlachová), za nejlepší knihu (Raudenská a Javůrková ), za nejlepší původní článek v časopise Bolest (Knotek).
 10. Edukační materiály pro pacienty (Popperová): byly představeny základní texty ( Bolesti zad)-dle zahraničních (anglických) zdrojů, bude posláno k revizi a doplnění výborem SSLB. Velmi podnětné a důležité i dle programu IASP na rok 2018
 11. Informace o kongresu EFIC a zasedání výboru EFIC v Kodani v září 2017(Rokyta): noví členové rady (neúspěšná kandidatura Dr. Popperové), 47 členů EFIC, nový předseda B. Morlion z Belgie, zatím není určen President Elect.  Na kongresu EFIC v Kodani kolem 3000účastníků, příští kongres bude ve Valencii  v roce 2019 od 4.-7.9. Příští rok bude na edukaci pacientů v léčbě bolesti zaměřena činnost IASP (Rok  edukace o bolesti). Na EFIC jednání vyslovena podpora vzniku pacientských organizací, v ČR dosud není.
 12. Nové kódy v algeziologii (Kozák): ač vypracované, nelze je většinou používat, protože jsou vypracované pro odbornost 710-algeziologie, zatímco většina pracovišť LB  má nasmlouvanou odbornost 708 – anesteziologie. Jsou dvě možnost řešení :  1. nasmlouvat si individuálně odbornost 710-algeziologická, nebo 2. vypracovat podmínky, za kterých může být povoleno sdílení odborností 708.
 13. Příprava k vydání knihy Opioidy  (Kozák): probíhá oponentura článků prof. Ševčíkem, 35 kapitol, vydavatel - nakladatelství Mladá Fronta.
 14. Příprava voleb nového výboru SSLB (bude zvolen na dalších Dialozích v říjnu 2018 v Praze) –přípravou je  pověřen Dr. Vrba, je možné směřovat připomínky a podněty k průběhu voleb přímo na něj.
 15. Probíhají jednání akreditační komise SSLB, nejsou zatím jasná pravidla ke zřizování komisí, budou zřejmě vytvořeny na MZ ČR oborové  komise nové.
 16.  V plánu je konání  mezinárodní konference o cannabisu v Praze, které se zúčastní prof. Rokyta a dr. Hřib, o konferenci nebyli informováni oficielně zainteresované odborné společnosti ČLS JEP.   ( dle informace  aktuální  - po provedení zápisu -  byl kongres organizační agenturou Kennes  na poslední chvíli zrušen)
 17. Společnost paliativní medicíny (dr. Sláma) iniciovala uvolnění metadonu k léčbě bolesti a pro paliativní léčbu, bylo odhlasováno, že výbor SSLB podpoří tuto iniciativu též (zajistí dr. Lejčko).
 18. Datum příští výborové schůze – Praha , Hotel Duo, 28.2.2018 od 11,00 hod.

 

Zapsal: MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Kontrola zápisu: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.