Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Spinální kongres, 7.-8.12. Brno

Vážení,

dovolte, abych se představil, jmenuji se Aleš Martinek a jsem zástupce společnosti SYMMA, spol. s r.o., která organizačně zajišťuje VI. Spinální kongres, který ve dnech 7. – 8. prosince 2017 v kongresových prostorách hotelu Holiday Inn v Brně pořádá Neurologická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno.

Hlavními tématy letošního ročníku jsou „Páteř a specifické situace (gravidita, stáří, nervosvalové choroby), Nádorová onemocnění páteře, Nekompresivní myelopatie (zánětlivé, dědičné, ischemické) a Poruchy osobnosti a chronická bolest“. Akce je určena pro lékaře a NLZP interních, chirurgických, diagnostických oborů atd,, ale i pro praktické lékaře.

Vzhledem k tomu, že daná témata by mohla být zajímavá i pro členy Vaší společnosti, dovolujeme si Vás spolu s pořadatelem akce zdvořile požádat o uveřejnění informací na webu Vaší společnosti. V příloze posíláme pozvánku na kongres, detailní informace jsou uveřejněny na www.spinalni-kongres.cz

Těšíme se na naši spolupráci a jsme

S přátelským pozdravem

SYMMA, spol. s r.o.

kongresy ● konference ● sympozia ● workshopy

Aleš Martinek

project manager

Olomoucká 797/80

618 00 Brno

Mobil: +420 607 650 654

E-mail: a.martinek@symma.cz, a.martinek03@gmail.com

 

 

www.symma.cz