Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

V. neuromodulační den, FN Motol, 1.12.2017

On line přihláška:

https://secure.cbttravel.cz/neuromodulacniden2017/registrace-online.php

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na již V. neuromodulační den, který se bude konat ve Fakultní nemocnice Motol v Praze 5
(kinosál, 2. patro). Letos jsme zvolili téma Současný stav intervenční algeziologie s důrazem na neuromodulační techniky
a radiofrekvenci. Jako přednášející jsou pozváni významní čeští a slovenští odborníci v algeziologii jako např.: prof. Michálek,
prof. Neužil, doc. Gabrhelík, doc. Kozák, doc. Martuliak, MUDr. Fricová, MUDr. Hřib, MUDr. Lejčko, MUDr. Masopust,
MUDr. Pieran, MUDr. Rapčan, MUDr. Urgošík, MUDr. Vrba. Tento odborný program je zaměřen na lékaře a zdravotnické
pracovníky, kteří se zabývají léčbou akutní a zejména chronické bolesti. V rámci programu budou i výstavky firem se zaměřením
na algeziologickou a neuromodulační léčbu a v odborném programu vystoupí tři významní zahraniční odborníci na neuromodulační
algeziologickou léčbu.
Doufáme, že naše přednášky zaujmou a přinesou účastníkům nové poznatky důležité pro medicínskou praxi.
Účast bude ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry.

Organizační výbor:
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.
Vědecký výbor:
doc. MUDr. Tomáš Gabrhelík, Ph.D.
MUDr. Dušan Urgošík, CSc.
Organizační sekretariát:
Monika Šenderová, Congress Business Travel, spol. s r. o., Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
Tel.: 224 942 575, 723 035 367 / Fax: 224 942 550 / E-mail: neuromodulace2017@cbttravel.cz


Předběžný program:
od 08.30 Registrace
09.00 – 09.15 Slavnostní zahájení a uvítání
09.15 – 10.45 Přednášky vyzvaných zahraničních řečníků
10.45 – 11.15 Přestávka na kávu, prezentace firem
11.15 – 13.15 Vyzvané přednášky
13.15 – 14.15 Přestávka na oběd
14.15 – 15.15 Vyzvané přednášky
15.15 – 15.30 Přestávka na kávu, prezentace firem
15.30 – 16.30 Vyzvané přednášky, vybrané přednášky
z přihlášených prací
16.30 Ukončení


V případě Vašeho zájmu o účast vyplňte přihláškový formulář na www.sslb.cz
Pokud máte zájem o prezentaci formou 15ti minutové přednášky,
zašlete abstrakt (1 strana A4) na e-mail: senderova@cbttravel.cz
Nezařazeným přednáškám bude nabídnuta možnost prezentace formou posteru.
Termín pro zaslání přihlášek a abstrakt je: 30. září 2017.
Těšíme se na shledání s Vámi v Motole