Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

15.setkání algeziologů Mikulov - program

Program „XV. Setkání algeziologů“ Mikulov  19.-20.5.2017

Pod záštitou SSLB ČLS JEP

 

Pátek 19.5. 2017

14:30 - 15:00

Blok 1: Algeziologie – IPVZ 20 let postgraduálního                     vzdělávání – cesta k samostatnému oboru

 

 • Vzdělávání v léčbě bolesti  - pohled do prehistorie                       F.Neradilek                          30min
 • Aktuální vzdělávání – samostatná katedra algeziologie                         

                        D. Vondráčková                  10min.

 

15:10  - 16:00

Blok 2: Viscerální bolest – z různých úhlů pohledu

 • Viscerální bolest patofyziologické poznámky, charakteristika, léčení

                  D.Vondráčková                   15 min

 • Invazivní algeziologické postupy v léčbě viscerální  bolesti

                        J.Lejčko                                 20 min.

 • Viscerovertebrální bolest

                   J. Hrubešová                       10 min

 • Dlouhá cesta k diagnóze

                        P. Nosková                           10 min

16:00 – 16:30 přestávka

16:30 – 17:30

Blok 3: Neuromodulace „moderní“ přístup k viscerální bolesti

 • Neuromodulace a viscerální bolest

                        J.Kozák                                 20 min

 • Angina pectoris – možnosti neuromodulační léčby

                        I.Vrba                                     15 min

 • RF léčba viscerálních bolestí

                  T.Gabrhelík                            20 min

 

Sobota 20.5.2017

9:00 -10:00  

Blok 4: Kasuistiky

 

 • PHN – duální léčba gabapentinoidy

                        M. Hakl                      15 min

 • Méně časté příčiny bolesti zad v ambulanci pro léčbu bolesti

                   J. Hrubešová                       15 min

 • První výsledky obstřiků SI kloubů navigovaných pomocí O-   Arm.

                   Procházka J, Vachata P.    15 min

 

Přestávka 10:00 - 10:20

 

10:20 – 11:00

Blok 5: Psychika a chronická bolest

 • Benzodiazepiny a nadužívání?

         P. Popov                   20 min.

 • Chronická bolest a psychický stav pacienta

              D.Vondráčková        15 min

 

 

 

 

Letošní seminář bude věnován dvacátému výročí založení subkatedry  -katedry algeziologie IPVZ.

 

Garance MUDr. Dana Vondráčková

Ambulance pro léčbu bolesti, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika ÚVN – VFN, Praha Střešovice, Katedra algeziologie IPVZ