Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Jarní semináře o bolesti 2017 „BOLESTI ZAD“ Plzeň – 11. 4. 2017 Praha – 6. 6. 201

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na 7. cyklus Jarních seminářů o bolesti. Po šesti předchozích seminářích, které jsme pořádali na téma bolest (Opioidy v léčbě bolesti, Neuropatická bolest, Bolest ve stáří, Onkologická bolest, Chronická bolest a léčba opioidy, Viscerální bolest) jsme letos zvolili téma Bolesti zad. Semináře budou probíhat ve dvou univerzitních městech a to 11. 4. 2017 v Plzni a 6. 6. 2017 v Praze, vždy od 16.00 hod.

Zveme všechny zájemce především z řad algeziologů, anesteziologů, chirurgů, ortopedů, neurologů, onkologů, praktických lékařů, geriatrů, rehabilitačních pracovníků, fyzioterapeutů a sester.

Doufáme, že Vás naše přednášky zaujmou a přinesou Vám nové poznatky důležité pro medicínskou praxi.

ÚČAST NA KAŽDÉM ZE SEMINÁŘŮ BUDE HODNOCENA KREDITNÍMI BODY PRO LÉKAŘE A SESTRY.

Zde najdete všechny dostupné informace vč. přihlášky k účasti: www.seminarebolest.cz

Těšíme se na shledání s Vámi na Jarních seminářích o bolesti 2017.
 

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., FCMA
Ústav normální, patologické 
a klinické fyziologie 3. LF UK Praha 
předseda České lékařské akademie
mezinárodní a vědecký sekretář SSLB ČLS JEP

 

Doc. MUDr. Jiří Kozák, PhD.
primář Centra pro léčbu a výzkum bolestivých stavů
2. LF UK a FN Motol, Praha
předseda Společnosti pro studium
a léčbu bolesti ČLS JEP

MUDr. Ivan Vrba, PhD.
vedoucí pracoviště pro léčbu bolesti
ARO Nemocnice Na Homolce Praha
Člen výboru SSLB ČLS JE